O metodzie

Ogólny zarys metody

W nauce języka obcego wszystko zaczyna się od podstaw, które uczeń musi zbudować na doświadczeniu. Przerabianie materiału z podręczników, lekcja po lekcji, buduje język bierny i ogólną orientację, ale nie prowadzi do aktywnej, żywej komunikacji, chyba że sam uczeń dużo ćwiczy w domu na głos, wzbogaca kurs podręcznikowy innymi źródłami lub po prostu podróżuje, a więc doświadcza języka w sposób bezpośredni. Moim zdaniem kluczem do opanowania umiejętności językowych jest szeroko pojęte doświadczenie. Szkoła współczesna bardzo rzadko wykorzystuje doświadczenie w procesie nauczania i dlatego uzyskiwane przez nią wyniki są słabe, a frustracja i rozczarowanie to dominujące odczucia, jakie towarzyszą polskiej edukacji zarówno ze strony tak uczniów i ich rodziców, jak i nauczycieli. D-Method koncentruje się na doświadczeniu języka poprzez zmysły, co daje owoc w postaci umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sposób swobodny – szczególnie w mowie – już od poziomu elementarnego. Uczeń pracujący wg założeń D-Method przyswaja język obcy między innymi poprzez ruch całego ciała, dotyk opuszkami palców, z wykorzystaniem muzyki, rytmu, dramy oraz przeróżnych gier, które pozwalają poczuć język. Jest szczególnie skuteczna w nauczaniu podstaw od poziomu Beginner do Pre-intermediate.

D-Method prowadzi niezwykle skutecznie ku pożądanym efektom. Nie tyle przyśpiesza proces nauki, który ma zakończyć się umiejętnością sprawnego posługiwania się językiem obcym, co dąży do celu pewnie i bez zawirowań, dzięki odpowiedniemu zastosowaniu następujących technik, które tu tylko wymienię, nie wchodząc w szczegóły.

 • D-Gestures –to specjalnie opracowany język gestów, który bardzo ułatwia zapamiętywanie struktur gramatycznych i jest niezwykle pomocny przy nauce mówienia. Gesty pomagają zapamiętać trudne, obce wyrazy i zdania w ich specyficznej szacie dźwiękowej. Przeprowadzają bezboleśnie przez tematy gramatyczne szczególnie skomplikowane dla Polaków, np. różnica pomiędzy this is, these are i there is, there are, czy pytania z do, does i wiele innych. Dzięki gestom uczniowie poprawnie formułują zdania angielskie, zanim na dobre poczują obcą składnię.
 •       D-Games – to zestaw ogólnie znanych zabaw i gier, np. memory czy bingo, które pomagają przyswajać język obcy poprzez zmysł dotyku. Grom zawsze towarzyszy konwersacja. Dotyk opuszkami palców znacznie ułatwia zapamiętywanie, a wszystko odbywa się bez udziału języka polskiego. Uczeń powtarza struktury w różnych kombinacjach, nie czując stresu i dobrze się przy tym bawiąc. Przedmioty potrzebne do realizacji gier D-Games to: zestaw kart, klocki, marbelki, muszelki, monety, chustki, piłki, gry planszowe różnych wydawnictw (np. Granna) oraz kostki, pionki, plakaty itp.
 •     D-Music techniques nadają właściwe tempo wypowiedzi, ustawiają prawidłowe akcenty w zdaniu i słowie, pomagają wyczuć naturalną melodykę języka angielskiego oraz ćwiczą aparat mowy.   
 • TPR techniques (Total Phisical Response and Drama) to techniki, które pozwalają doświadczyć języka całym ciałem.  
 •    Autorskie gry gramatyczne Grammar Pearls for Students of English koncentrują się przede wszystkim na konstrukcjach różnego typu zdań we wszystkich czasach. Wychodzą znakomicie naprzeciw trudnościom, jakie napotyka uczeń, który na co dzień posługuje się językiem polskim czy jakimkolwiek innym słowiańskim.

Człowiek szybciej się uczy, jeśli nowe rzeczy, które ma opanować, są skojarzone z czymś już znanym. Ruch, w tym D-Gestures, dotyk, muzyka, gry i różne przedmioty używane w procesie nauczania stanowią pomost między tym, co już znane, łatwe i naturalne, a tym, co zupełnie nowe i abstrakcyjne. Dzięki nim nauka języka obcego staje się przyjemna, łatwa i skuteczna. Uczeń szybko zauważa dobre efekty, a te motywują go do pokonywania kolejnych szczebli wtajemniczenia w język angielski. Dobrze przeszkolony nauczyciel ma do dyspozycji całą gamę możliwości, które w odpowiednio dobranych dawkach i proporcjach rozwiązują niemal każdy dydaktyczny problem czy sytuację, co prowadzi do dobrych efektów.

Techniki i materiały D-Method mają ogromny wpływ na końcowy rezultat w postaci umiejętności językowych.Ta metoda pomaga wszystkim, chociaż zdolności, predyspozycje, nastawienie i pracowitość kursantów też oczywiście nie pozostają bez znaczenia. Jak wynika z mojego wieloletniego doświadczenia uczniowie, którzy są bardzo zdolni językowo, błyskawicznie szybują w górę, pracując wg D-Method. Ona dodaje im skrzydeł. Już jako gimnazjaliści mają certyfikaty FCE zdane na A lub B. Startują z powodzeniem w olimpiadach i bardzo dobrze radzą sobie z materiałem szkolnym, który często jest dla nich zbyt łatwy. Ich język jest płynny, swobodny i precyzyjny. Rozwój ich umiejętności jest zrównoważony, z akcentem na mówienie. Uczniowie średnio zdolni uzyskują umiejętność komunikacji we w miarę poprawnym stylu i dobrym tempie. Ich może liczne, ale drobne błędy nie zakłócają porozumiewania się. W porównaniu z grupą pierwszą nie mają jednak tej płynności, swobody i precyzji, zwłaszcza w mowie. W szkole plasują się z reguły w grupie uczniów bardzo dobrych lub mocnych czwórkowych. Uczniowie o słabej pamięci językowej i słabym słuchu językowym, a tym samym mający kłopoty z wymową, osiągają zdolność komunikacji uproszczonej i nieprecyzyjnej. Ogarniają to, co się dzieje w szkole, mają duży zasób słownictwa, ale wiele rzeczy im się miesza. Gdyby w ogóle nie uczestniczyli w zajęciach D-Metod, stanowiliby tę grupę uczniów, która w ogóle nie daje sobie rady z językiem angielskim. Dzięki niej nadążają, rozumieją i komunikują się. Od lat pomagam ludziom z całej Polski zbudować dobre fundamenty w tym języku i nie przypominam sobie nikogo, kto był w miarę otwarty na współpracę, a komu bym nie mogła w żaden sposób pomóc. Różnorodne metody, techniki i materiały, które składają się na D-Method pozwalają dotrzeć do zróżnicowanych potrzeb i im zaradzić.

D-Method może być stosowana na każdym poziomie i dla kursantów w różnym wieku. Jest uniwersalna. Może być użyta dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, młodzieży i dorosłych.
Może być stosowana przez:

 • szkoły językowe
 • rodziców Edukacji Domowej
 • szkoły powszechne – zwłaszcza Grammar Pearls for Students of  English

Metoda jest niezwykle pomocna w nauczaniu dzieci dysfunkcyjnych, np. dyslektycznych, innymi słowy: utalentowanych inaczej, którzy dobrze przyswajają język obcy, jeśli mają możliwość doświadczenia go różnymi zmysłami, zwłaszcza poprzez dotyk.

Jako jedna z niewielu dobrze się sprawdza zarówno w grupach dużych (np. 12-20 osób) i małych. Mogą one być jednorodne, tzn. kursanci są w podobnym wieku i reprezentują podobny poziom językowy, oraz zróżnicowane pod względem wieku i poziomów – oczywiście w jakimś zakresie zdroworozsądkowym. Równie skutecznie działa z uczniami indywidualnymi. Jej uniwersalność spowodowana jest tym, że można żonglować wszystkimi składowymi elementami metody w zależności od potrzeb i możliwości kursantów, ustawiając je w różnych proporcjach i konfiguracjach.

D-Method ćwiczy wszystkie potrzebne umiejętności językowe – tzw. skills: mówienie (Speaking), rozumienie języka mówionego (Listening) i pisanego (Reading), formy wypowiedzi pisemnej (Writing), z akcentem na swobodę wypowiadania się. Ponieważ jest ona najtrudniejsza do wypracowania i niezwykle przydatna w życiu, poświęca się jej najwięcej czasu na zajęciach. Wychodzę z założenia, że to, co uczeń umie powiedzieć i w jaki sposób umie zareagować na sytuację w języku obcym, stanowi serce i puls prawdziwych umiejętności językowych. Oprócz tych podstawowych umiejętności D-Method skutecznie uczy streszczeń (Summerizing), opisów (Describing), narracji (Narrating) czy Study skills – umiejętności samodzielnej pracy nad językiem oraz daje odpowiednią wiedzę gramatyczną.

 D-Method ćwiczy wszystkie umiejętności językowe tu i teraz, nie pozostawiając ucznia samego z ogromem materiału do przerobienia w domu. Zapewnia kursantowi dużą dawkę powtórzeń z zaangażowaniem różnych zmysłów i pozytywnych emocji, realizowanych poprzez ciekawe techniki nauczania, zabawy językowe i różnorodne materiały. Innymi słowy, uczeń doświadcza języka, co sprawia, że zapamiętuje go w sposób trwały i skuteczny.Uczeń ma poczucie, że cały czas dzieje się coś nowego, a on przechodzi z satysfakcją z punktu A do B i C itp. Pomimo, że D-Method operuje całą gamą interesujących technik pracy nad językiem, nie ma nic wspólnego z fajerwerkami  metodycznymi, które, choć ciekawe, prowadzą donikąd, jeśli nie stanowią spójnej całości w całym procesie nauczania.

Materiały własne D-Method to:

 • Zeszyty kursu You can do it z płytą CD  z nagraniami muzycznymi mojego syna    Krzysia Borysa. Jest to intensywny kurs, który obejmuje zakres szkoły  podstawowej, szczegółowo omówiony w rozdziale Autorski kurs You can do it
 • Grammar Pearls for Students of Englishzestaw autorskich gier
  gramatycznych z przewodnikiem
 • Płyta DVD z prezentacją autorskiego języka gestów D-Gesture
 •  Zestaw autorskich piosenek i rymowanek w układzie gramatycznym z płytą CD
  D-Rhymes

D-Method powstała na pograniczu dwóch zawodów – muzyka i anglisty. Nie trzeba jednak być muzykiem, żeby pracować wg tej metody, ale trzeba przejść odpowiednie szkolenie.  Zapraszam nauczycieli na tygodniowe kursy metodyczne do Krakowa z noclegiem na miejscu.